TƯ VẤN, ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHĂN NUÔI

Triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế về chăn nuôi. Nhận đào tạo tập huấn cán bộ kỹ thuật, chủ trang trại và chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật trong chăn nuôi.

Comments are closed.