13/05/2021

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Vilico là 100% vốn điều lệ

Xem thông tin chi tiết tại đây
09/04/2021

CBTT ký kết hợp đồng sáp nhập với GTNfoods

Xem thông tin chi tiết tại đây
08/04/2021

CBTT Nghị quyết HĐQT v/v thoái vốn của Vilico tại Công ty CP Gia súc Miền Trung

Xem thông tin chi tiết tại đây
18/03/2021

CBTT về việc sửa đổi tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2021

Xem thông tin chi tiết tại đây
12/03/2021

CBTT tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu theo phương án sáp nhập và bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2021

Xem thông tin chi tiết tại đây
08/03/2021

CBTT thành lập liên doanh với Sojitz

Xem thông tin chi tiết tại đây
08/03/2021

CBTT bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xem thông tin chi tiết tại đây
05/02/2021

CBTT bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2021

Xem thông tin chi tiết tại đây
01/02/2021

CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu MCM của người có liên quan của người nội bộ

Xem thông tin chi tiết tại đây
29/01/2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 và giải trình chênh lệch LNST

VLC- Bao cao tai chinh hop nhat Q4.2020 (ky so) VLC- Bao cao tai chinh hop rieng Q4.2020 (ky so) CBTT giai trinh LNST VLC_0001 (Ky […]