18/08/2021

Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét bán niên 2021

Xem thông tin chi tiết tại đây
13/08/2021

CBTT Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021

Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2021: xem tại đây Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021: […]
30/07/2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 kèm theo công văn giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 công ty mẹ: xem tại đây Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 hợp nhất: xem tại […]
29/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Xem thông tin chi tiết tại đây
09/07/2021

CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Xem thông tin chi tiết tại đây
13/05/2021

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Vilico là 100% vốn điều lệ

Xem thông tin chi tiết tại đây
09/04/2021

CBTT ký kết hợp đồng sáp nhập với GTNfoods

Xem thông tin chi tiết tại đây
08/04/2021

CBTT Nghị quyết HĐQT v/v thoái vốn của Vilico tại Công ty CP Gia súc Miền Trung

Xem thông tin chi tiết tại đây
18/03/2021

CBTT về việc sửa đổi tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2021

Xem thông tin chi tiết tại đây
12/03/2021

CBTT tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu theo phương án sáp nhập và bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2021

Xem thông tin chi tiết tại đây