15/01/2019

Thông báo gia hạn thời gian công bố BCTC

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần: Thông báo gia hạn thời gian công bố BCTC Chi tiết xem tại đây
03/12/2018

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 (bản chính thức)

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần công bố: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 (bản chính thức) Chi tiết xem tại […]
03/12/2018

Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần thông báo: Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Chi tiết xem […]
30/11/2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (bản dự thảo chính thức)

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (bản dự thảo chính […]
29/11/2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (bổ sung lần 2)

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (bổ sung lần 2) Chi tiết xem […]
28/11/2018

Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP.

Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP. Chi tiết xem tại đây
19/11/2018

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Tổng công Ty Chăn Nuôi Việt Nam – CTCP thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Thông báo, xem tại đây. […]
13/11/2018

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018

08/04/2018

TỪ KHÁT KHAO SỮA SẠCH ĐẾN ƯỚC MƠ “ĐẠI NÔNG TRƯỜNG” 100.000 CON BÒ SỮA

 Khao khát mang đến những dòng sữa sạch cho người dân Việt Nam luôn cháy bỏng trong huyết quản từng người nuôi bò ở Mộc Châu […]
08/04/2018

💚 SỮA HỌC ĐƯỜNG – TRỌN TẤM LÒNG YÊU THƯƠNG 💚

💚 Trong 60 năm trọn tấm lòng với con người, Mộc Châu Milk luôn đau đáu khát vọng đưa những giọt sữa ngọt lành nhất đến với […]