THÔNG TIN KHÁC

Văn bảnNgày ban hànhTải về
Nghị quyết của HĐQT về thoái vốn tại CTy CP Chăn nuôi Miền Trung09/04/2018
Xin gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201828/03/2018
Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Việt Phong28/02/2018
Công văn của UBCK chấp thuận cho Vilico được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính soát xét của công ty26/01/2018
Ông Bùi Xuân Hải thôi làm Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP từ ngày 1/12/201730/11/2017
Bà Nguyễn Thị Ngọc xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát từ 10/10/201711/10/2017
Ông Bùi Đức Hoàn thôi làm Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP từ ngày 15/8/201715/08/2017
Thông báo của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỉ lệ 6,5%19/06/2017
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán năm 201714/06/2017
Ông Phạm Duy Cường thôi làm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 1/6/201730/05/2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt25/05/2017
Thông báo thay đổi thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP19/04/2017
Thay đổi ban điều hành Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP14/11/2016
Thông báo thay đổi thành viên Ban điều hành Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP01/09/2016
Công bố thông tin về đơn vị kiểm toán năm 201601/07/2016
Thông báo thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát29/06/2016
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sở hữu28/04/2016
Thông báo đấu giá phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP30/03/2016
Thông báo chấp thuận hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của TCTY Chăn nuôi Việt Nam-CTCP15/03/2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201530/07/2015
Báo cáo tình hình quản trị năm 201519/02/2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty 201307/02/2014
Công bố thông tin: VILICO trở thành công ty đại chúng31/10/2013