THÔNG TIN KHÁC

Văn bảnNgày ban hànhTải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền24/10/2022
CBTT NQHĐQT Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2021, thông qua giao dịch với bên liên quan24/10/2022
Thông báo phương thức liên lạc với Bộ phận quan hệ đầu tư (IR)01/10/2022
CBTT NQ HĐQT thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty; thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng; thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng27/09/2022
Bản cung cấp thông tin Ông Lưu Thanh Tùng – Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty21/07/2022
Bản cung cấp thông tin Ông Đồng Quang Trung – Thư ký công ty21/07/2022
Bản cung cấp thông tin Ông Lê Huy Bích – Thư ký công ty21/07/2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 202229/07/2022
Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty21/07/2022
VLC đã ký hợp đồng kiểm toán cho năm 2022, 2023, 2024 với KPMG05/07/2022
CBTT_Thông báo của Sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch_31/5/202226/05/2022
Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu từ Sở GDCK Hà Nội19/05/2022
CBTT_bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng17/05/2022
CBTT_Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Chí Sơn16/05/2022
CBTT về thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 904/05/2022
GTNfoods – Thông báo cập nhật tiến độ sáp nhập và đăng ký giao dịch cổ phiếu VLC phát hành hoán đổi04/04/2022
CBTT NQ HĐQT Công ty thông qua dự án Bò Thịt giai đoạn 2 của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật16/03/2022
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi theo phương án sáp nhập GTN vào VLC15/03/2022
CBTT Thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành15/03/2022
Báo cáo quản trị năm 202124/01/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 202104/05/2021
Báo cáo quản trị năm 2020 của Vilico30/01/2021
CBTT về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 830/10/2020
CBTT về việc thoái vốn tại CTCP An Đại Việt30/10/2020
CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc15/10/2020
Công văn CBTT về việc thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật23/09/2020
Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu Vinamilk của Vilico17/09/2020
Thông báo Giao dịch mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk12/08/2020
CV đính chính thông tin tại Phụ lục 01 của Báo cáo quản trị 6 tháng năm 202004/08/2020
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020 của Vilico28/07/2020
Công văn CBTT về kết quả kiểm tra thuế năm 2018 và năm 2019 của Vilico08/07/2020
CV CBTT về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam22/06/2020
Công bố thông tin về NQ HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 201908/05/2020
Thông báo chi trả cổ tức năm 201908/05/2020
CBTT về việc thoái vốn 1 số khoản đầu tư của Vilico27/03/2020
Công văn CBTT của UBCK về việc chấp thuận cho Vilico gia hạn thời gian công bố BCTC năm 202023/03/2020
Công văn Công bố thông tin về Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp17/03/2020
Công văn Công bố thông tin về Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp21/02/2020
Nghị quyết của HĐQT về thoái vốn tại CTy CP Chăn nuôi Miền Trung09/04/2018
Xin gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201828/03/2018
Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Việt Phong28/02/2018
Công văn của UBCK chấp thuận cho Vilico được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính soát xét của công ty26/01/2018
Ông Bùi Xuân Hải thôi làm Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP từ ngày 1/12/201730/11/2017
Bà Nguyễn Thị Ngọc xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát từ 10/10/201711/10/2017
Ông Bùi Đức Hoàn thôi làm Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP từ ngày 15/8/201715/08/2017
Thông báo của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỉ lệ 6,5%19/06/2017
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán năm 201714/06/2017
Ông Phạm Duy Cường thôi làm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 1/6/201730/05/2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt25/05/2017
Thông báo thay đổi thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP19/04/2017
Thay đổi ban điều hành Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP14/11/2016
Thông báo thay đổi thành viên Ban điều hành Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP01/09/2016
Công bố thông tin về đơn vị kiểm toán năm 201601/07/2016
Thông báo thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát29/06/2016
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sở hữu28/04/2016
Thông báo đấu giá phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP30/03/2016
Thông báo chấp thuận hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của TCTY Chăn nuôi Việt Nam-CTCP15/03/2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201530/07/2015
Báo cáo tình hình quản trị năm 201519/02/2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty 201307/02/2014
Công bố thông tin: VILICO trở thành công ty đại chúng31/10/2013