Thông báo đấu giá phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP

Thông báo bán đấu giá để thoái vốn của Bộ NN&PTNT tại Vilico