Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn – GTNfoods nâng tỷ lệ sở hữu Vilico lên 70,05%

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP thông báo Cổ đông lớn - Công ty Cổ phần GTNfoods đã tiến hành mua thêm 5,05% cổ phần của Vilico nâng tỷ lệ sở hữu lên 70.05% từ ngày 23/8/2017.