Ông Bùi Đức Hoàn thôi làm Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP từ ngày 15/8/2017

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP thông báo Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc đối với ông Bùi Đức Hoàn theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 15/8/2017.