GTNfoods đăng ký mua thêm 5% cổ phiếu VLC

Kính gửi: Quý Cổ đôngNgày 8/11/2017, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP nhận được thông báo của Công ty Cổ phần GTNfoods đăng ký mua thêm 5% cổ phần VLC nâng tỷ lệ sở hữu lên 74,95%.Thời gian giao dịch từ 15/11-15/12/2017.Chi tiết Thông báo xem tại đây.