Giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý I/2018 tăng so với quý I/2017

Kính gửi: Quý Cổ đôngQuý I/2018 mảng chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó khăn, tuy nhiên do từ cuối năm 2017 Công ty đã giảm mạnh quy mô đàn lợn, cộng với việc TCT đã triển khai thoái vốn ở một số công ty liên kết với kết quả có lãi đã góp phần làm tăng lợi nhuận so với cùng kỳ hơn 7 tỷ đồng.