CBTT_Thông báo của Sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch_31/5/2022