Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 2 năm 2020 kèm theo công văn giải trình KQKD Quý 2 năm 2020

Xem thông tin chi tiết tại đây.