Bản cung cấp thông tin Ông Lưu Thanh Tùng – Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty