TIN TỨC

Thông báo thanh lý tài sản tại Công ty chăn nuôi Tam Đảo

Xem thông tin chi tiết tại đây

Tài liệu kèm theo: Phiếu đăng ký mua tài sản (tải về), Danh sách tài sản cố định thanh lý (tải về)

 

Comments are closed.