Thông báo mất sổ cổ đông bà Nguyễn Thị Luân

Thông báo mất sổ cổ đông bà Nguyễn Thị Luân

THÔNG BÁO

– Căn cứ đơn báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của bà Nguyễn Thị Luân

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

Tên Cổ đông: Nguyễn Thị Luân

Số CMND: 050651867       Ngày cấp: 04/07/2016        Nơi cấp: Công An Tỉnh Sơn La

Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần (Bằng chữ: Một nghìn cổ phần)

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nạo nào, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP sẽ cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông trên.

Mọi chi tiết liên hệ:

Ban Quan hệ cổ đông-Phòng Tài chính Kế toán-Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP

Địa chỉ: tầng 14, tháp A, tòa nhà Handiresco, số 521, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:  84-24 38621688               Email: vilico@vilico.vn

Trân trọng thông báo./.

Comments are closed.