TIN TỨC

Sắp có chính sách ưu đãi về đất cho doanh nghiệp làm nông nghiệp?

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục địch để thực hiện dự án theo quy định tại dự thảo Nghị định mới.
Sắp có chính sách ưu đãi về đất cho doanh nghiệp làm nông nghiệp?

Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Nghị định về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Điều 5, 6 và 7 của Dự thảo nêu rõ về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cũng như hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai.

Cụ thể, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định này.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư được giảm 70% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được giảm 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để thực dự án theo quy định tại Nghị định.

Về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước, Dự thảo đề xuất, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 7 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho công nhân, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa, sân phơi, đường giao thông,…) trong thời gian thực hiện dự án và được miễn thủ tục chuyển mục đích sử dụng cho diện tích đất này.

Về tích tụ, tập trung đất đai, Dự thảo cho biết doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nếu thuê, thuê lại đất, đất có mặt nước của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư đó thì được Nhà nước hỗ trợ 40% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 5 năm đầu tiên kể từ khi hoàn thành đi vào hoạt động; giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định.

Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ chi phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư) nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha và không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất…

 Bên cạnh đó, các điều khoản còn lại của Dự thảo cũng cụ thể hoá những hỗ trợ đặc biệt cho doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ cao trong sản xuất cũng như đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo này tại Cổng thông tin điện tử Bộ.

Comments are closed.