SẢN XUẤT, KINH DOANH NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Sản xuất thức ăn chăn nuôi cho các đơn vị trong hệ thống Vilico và gia công cho các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, cơ sở kinh doanh buôn bán thức ăn chăn nuôi khu vực phía Bắc.

Comments are closed.