TIN TỨC

Nghị quyết của HĐQT góp vốn thành lập công ty con

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Chi tiết xem tại đây

Comments are closed.