logo

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

 

 • Năm 2017

  Vilico trở thành Công ty con của Công ty Cổ phần GTNfoods

 • Năm 2016

  Vilico vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

 • Năm 2015

  Giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán với mã VLC.

 • Năm 2014-2015

  Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

 • Năm 2013

  Cổ phần hóa Công ty mẹ

 • Năm 2009

  Vilico vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

 • Năm 1996

  Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Vilico ra đời. Vilico được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp có quan hệ gắn bó kinh tế, công nghiệp, thương mại, thông tin, khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, ... hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi trên toàn quốc, trực thuộc thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT