logo

CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất Nhập Khẩu Súc sản, Gia cầm Hải Phòng

Địa chỉ: 16 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Tỉ lệ vốn của Vilico: 30%
Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi PETER HAND Hà Nội
Địa chỉ: Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tỉ lệ vốn của Vilico: 36%