GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG

Văn bảnNgày ban hànhTải về
Báo cáo Kết quả Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Vilico12/06/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Vilico28/05/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ của Vilico26/05/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của Vilico18/05/2020
Kết quả giao dịch mua thêm cổ phần VLC của GTNfoods15/12/2017
GTNfoods đăng ký mua thêm 5% cổ phiếu VLC08/11/2017
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn – GTNfoods nâng tỷ lệ sở hữu Vilico lên 70,05%24/08/2017
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – bà Phạm Thị Linh15/08/2016
Báo cáo của cổ đông về ngày trở thành cổ đông lớn và không còn là cổ đông lớn29/06/2016