logo

PHÒNG BAN VÀ CHI NHÁNH

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP

Địa chỉ: 519 Phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 84 – 4.3363.6688
Fax: 84 – 4.3862.3645
Email    : Vilico@Vilico.vn
Website: http://www.vilico.vn


BAN LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đào Duy Linh
ĐT: 84-4.3862.1688

Thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Lại Cao Lê
ĐT:

Thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nghiêm Văn Thắng
ĐT: 0977934882

Thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183

Thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243


BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183

Phó Tổng Giám Đốc
Ông Bùi Đức Hoàn
ĐT: 0913068579

Phó Tổng Giám Đốc
Ông Bùi Xuân Hải
ĐT: 0979871961

Phó Tổng Giám Đốc
Ông Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243

Giám Đốc Tài chính
Ông Phạm Duy Cường
ĐT: 0972999789


BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban:
Nguyễn Thị Ngọc

Thành viên:
Ông Nguyễn Duy Lý

Thành viên:
Ông Lê Quang Hưng


KHỐI VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP

Văn Phòng
Điện thoại: 84-4.3862.1814/84-4.3862.6763
Fax: 84-4.3862.3645
Chánh văn phòng: Lê Xuân Bình

Phòng Tài chính – Kế toán
Điện thoại: 84-4.3862.6769
Kế toán trưởng: Lê Nhân Đức

Phòng Tổng Hợp
Điện thoại: 84-4.3636.3732
Trưởng phòng: Phạm Lê Huân

Phòng Kinh Doanh
Điện thoại: 84-4.3862.6768
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hải

Phòng Tổ chức Cán bộ
Điện thoại: 84-4.3862.5381
Trưởng phòng: Trần Đình Nghi


CÁC CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP

Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn.
Địa chỉ: Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên
ĐT / Fax : 84-0321.394.5085 / 84-0321.394.7284
84-0321.394.5286
Giám đốc: Đỗ Văn Chung

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo.
Địa chỉ: Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại / Fax: 84-211.3832.083
84-211.324.2306
Giám đốc: Bùi Xuân Hải

Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi An Khánh.
Địa chỉ: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
Điện thoại / Fax: 84-4.33651.288
Giám đốc: Lê Mạnh Hà

Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp.
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại / Fax: 84-4.3971.7490
84-4.3821.0615
Giám đốc: Lê Thị Tuyết Lan

Chi nhánh Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 87 Nguyễn Du, Quận 1, TPHCM.
Điện thoại / Fax: 84-8.3823.4306
84-8.3822.7452
Giám đốc: Nguyễn Viết Thoan

Xí nghiệp Truyền giống gia súc và Phát triển chăn nuôi Miền Nam.
Địa chỉ: 42/18 (Số mới 32) Nguyễn Bỉnh Khiêm,
phường 1, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại / Fax: 84-8.389.44438
Giám đốc: Nguyễn Viết Thoan