logo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ NGỎ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

          Kính gửiCác bạn hàng trong và ngoài nước.
                            Thưa quý Ông và quý Bà,

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP xin gửi tới quý Ông, quý Bà lời chào trân trọng nhất.

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP được hình thành trên cơ sở cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công Ty TNHH MTV theo Quyết định số 1893/QĐ – TTg ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Thủ Tướng Chính Phủ V/v phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam.
Ngày 22/10/2015, Bộ Nông nghiệp & PTNT có Quyết định số 4184/QĐ-BNN-QLDN về việc phê duyệt phương án bán thoái phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
Trải qua hơn 20 năm kế thừa, phát triển và trưởng thành, hiện nay Tổng công ty gồm Khối Văn phòng Tổng công ty (06 Phòng Ban), 01 Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và 05 Công ty, Trung Tâm và Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc, 20 công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty trong đó có 02 công ty con, 13 công ty liên kết và 5 doanh nghiệp khác được đặt tại Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong phạm vi toàn quốc.

Tổng công ty chúng tôi hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác lâu dài với các đối tác trong và ngoài nước trên cơ sở đôi bên cùng có lợi trong các lĩnh vực sau:

– Đầu tư tài chính, chuyển giao công nghệ về chăn nuôi gia súc, gia cầm và chế biến thức ăn chăn nuôi.
– Sản xuất, chế biến, kinh doanh buôn bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi, thực phẩm, nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và vật tư thú y, các mặt hàng nông, lâm thủy hải sản, thiết bị phụ tùng máy móc phục vụ cho chăn nuôi và sản xuất chế biến thực phẩm và các mặt hàng khác…
– Kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng, chung cư…

Tổng công ty chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, khi Việt Nam đã là một thành viên WTO, với sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng và hợp tác chặt chẽ lâu dài nói trên của các bạn hàng trong và ngoài nước, ngành chăn nuôi nói chung và Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam nói riêng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Kính chào.

Thay mặt Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP

       Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đào  Duy  Linh