CUNG ỨNG GIỐNG VẬT NUÔI

Sản xuất, cung ứng giống vật nuôi (lợn Tam Đảo, lợn Mỹ Văn, bò sữa mộc châu, gà, vịt, …)

Comments are closed.