logo
 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Địa chỉ: Km 194 Thị trấn Nông trường Mộc Châu – Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La
Tel: 0223. 866 065
Fax: 0223. 866 184
Email: bosuamocchau@gmail.com
Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc: Trần Công Chiến

 


CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Điện Hòa, Điện bàn, Quảng Nam
Điện thoại /  84-510.386.9460
Fax: 84-510.386.9205
Tổng Giám đốc: Lý Văn Thủ.