ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, CÔNG NGHỆ

Góp vốn thành lập doanh nghiệp, mua cổ phần của các doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực chăn nuôi. Với tiềm lực tài chính sẵn có, chúng tôi luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài với các đối tác trong và ngoài nước trên cơ sở đôi bên cùng có lợi trong các lĩnh vực chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn, bất động sản, mua bán sát nhập doanh nghiệp, …

 

Comments are closed.