ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Văn bảnNgày ban hànhTải về
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 201828/05/2018
Tài liệu chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên 201825/05/2018
Tài liệu ĐHCĐ bổ sung lần 423/05/2018
Tờ trình số 6 đề nghị thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP21/05/2018
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018 bổ sung18/05/2018
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 201815/05/2018
Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 201815/05/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 201809/04/2018
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội chấp thuận cho Vilico gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 201809/04/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 201829/03/2018
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 201718/04/2017
Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 201718/04/2017
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Vilico (điều chỉnh)14/04/2017
Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội thường niên năm 2017 của Vilico04/04/2017
Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông năm 201629/06/2016
Nghị quyết đại hội cổ đông năm 201506/05/2015
Nghị quyết đại hội cổ đông năm 201424/04/2014