ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Văn bảnNgày ban hànhTải về
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 202208/06/2022
CBTT NQ HĐQT bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202203/06/2022
Công văn yêu cầu của cổ đông lớn – Vinamilk03/06/2022
Hướng dẫn cổ đông đăng ký và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 202231/05/2022
CBTT Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-202428/05/2022
CBTT NQ HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202218/05/2022
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202218/05/2022
CBTT Thay đổi phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 202215/04/2022
CBTT Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 202230/03/2022
CBTT NQ HĐQT thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên 202209/03/2022
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án sáp nhập26/11/2021
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản10/11/2021
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản25/10/2021
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đính chính24/08/2021
Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 202119/03/2021
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202126/02/2021
Công bố thông tin về việc thay đổi chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát,người đại diện pháp luật15/02/2020
Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ 202015/02/2020
CẬP NHẬT TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ NĂM 202014/02/2020
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2020 BỔ SUNG12/02/2020
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202004/02/2020
Thông báo tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường 201925/07/2019
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT11/06/2019
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201925/04/2019
Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Vilico trình ĐHĐCĐ thường niên năm 201923/04/2019
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201909/04/2019
Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập công ty con.28/03/2019
Nghị quyết của HĐQT góp vốn thành lập công ty con13/03/2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 201913/03/2019
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, Biên bản kiểm phiếu06/12/2018
Thông báo danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-202306/12/2018
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 (bản chính thức)03/12/2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (bản dự thảo chính thức)30/11/2018
Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (bổ sung lần 2)29/11/2018
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 201828/05/2018
Tài liệu chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên 201825/05/2018
Tài liệu ĐHCĐ bổ sung lần 423/05/2018
Tờ trình số 6 đề nghị thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP21/05/2018
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018 bổ sung18/05/2018
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 201815/05/2018
Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 201815/05/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 201809/04/2018
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội chấp thuận cho Vilico gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 201809/04/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 201829/03/2018
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 201718/04/2017
Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 201718/04/2017
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Vilico (điều chỉnh)14/04/2017
Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội thường niên năm 2017 của Vilico04/04/2017
Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông năm 201629/06/2016
Nghị quyết đại hội cổ đông năm 201506/05/2015
Nghị quyết đại hội cổ đông năm 201424/04/2014