16/10/2017

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo mời chào hàng cạnh tranh cung cấp 25 tấn bột cá làm thức ăn chăn nuôi

Hiện nay, Công ty Chăn nuôi Tam Đảo thuộc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam đang có nhu cầu mua bột cá để sản xuất […]
03/10/2017

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo mời chào hàng cạnh tranh 40 tấn cám gạo, 10 tấn mỡ cá

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi        Hiện nay, Công ty Chăn nuôi Tam Đảo thuộc Tổng […]
03/10/2017

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo mời chào hàng ngô hạt đợt 1 tháng 10/2017

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi                Hiện nay, Công ty Chăn nuôi […]
02/10/2017

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo mời chào hàng khô đậu tương đợt 1 tháng 10/2017

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi                Hiện nay, Công ty Chăn nuôi […]