15/01/2019

Thông báo gia hạn thời gian công bố BCTC

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần: Thông báo gia hạn thời gian công bố BCTC Chi tiết xem tại đây
03/12/2018

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 (bản chính thức)

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần công bố: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 (bản chính thức) Chi tiết xem tại […]
03/12/2018

Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần thông báo: Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Chi tiết xem […]
30/11/2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (bản dự thảo chính thức)

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (bản dự thảo chính […]