Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính

24/08/2017

CHĂN NUÔI BÒ SỮA, SX CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA

Cung cấp sữa, các sản phẩm từ sữa an toàn và có chất lượng hàng đầu. Đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những giá […]
11/03/2017

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, CÔNG NGHỆ

Góp vốn thành lập doanh nghiệp, mua cổ phần của các doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực chăn nuôi. Với tiềm lực tài chính sẵn […]
10/03/2017

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHĂN NUÔI

Triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế về chăn nuôi. Nhận đào tạo tập huấn cán bộ kỹ […]
10/03/2017

SẢN XUẤT, KINH DOANH NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Sản xuất thức ăn chăn nuôi cho các đơn vị trong hệ thống Vilico và gia công cho các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia […]