TIN CỔ ĐÔNG

CBTT đã nhận được giấy chứng nhận ĐKDN của công ty con: Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật

Xem thông tin chi tiết tại đây

Comments are closed.