TIN TỨC

Báo cáo tài chính năm 2018

Financial Planning and Review of Year End Reports

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần công bố: Báo cáo tài chính năm 2018

  1. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018: chi tiết xem tại đây.
  2. Báo cáo tài chính Riêng năm 2018: chi tiết xem tại đây.
  3. VLC – giải trình công bố thông tin BCTC năm 2018: chi tiết xem tại đây.

Comments are closed.