TỪ KHÁT KHAO SỮA SẠCH ĐẾN ƯỚC MƠ “ĐẠI NÔNG TRƯỜNG” 100.000 CON BÒ SỮA

 Khao khát mang đến những dòng sữa sạch cho người dân Việt Nam luôn cháy bỏng trong huyết quản từng người nuôi bò ở Mộc Châu […]

Xem thêm

TỪ KHÁT KHAO SỮA SẠCH ĐẾN ƯỚC MƠ “ĐẠI NÔNG TRƯỜNG” 100.000 CON BÒ SỮA

 Khao khát mang đến những dòng sữa sạch cho người dân Việt Nam luôn cháy bỏng trong huyết quản từng người nuôi bò ở Mộc Châu […]

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông. Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP gửi kèm theo Báo cáo thường niên năm 2017 của Tổng công […]

Xem thêm

Nghị quyết của HĐQT về thoái vốn tại CTy CP Chăn nuôi Miền Trung

Kính gửi Quý cổ đông. Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam gửi kèm theo Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty […]

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động chính